START
VÅRT UTBUD
 
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO
Företagsinterna uppdrag
Öppna program
Pilot 1
Pilot 2
Pilot 3
Pilot 4

Pilot 4 (4 dagar)Vårt fördjupningsprogram


Ett extraordinärt och färgstarkt program, vars syfte är att berika, fördjupa och förstärka Dig som chef och ledare inför komplexa, ovana och föränderliga situationer.

Programmet genomförs under fyra sammanhängande dagar i Normandie-området i Frankrike, och har som mål att befästa och fördjupa tidigare kunskaper från våra övriga program.

Förutom ledarskapsprocessen, fokuserar vi på hur man bygger och utvecklar medarbetare, projekt och organisationer, så att de ännu bättre kan klara av förändringar och extra ordinära situationer på ett bra sätt.

Med hjälp av våra pilotverktyg och modeller bearbetas och analyseras historiska väldokumenterade praktikfall, som belyser framgångsrikt ledarskap och framgångsrikt medarbetarskap, men även dess motsats.
Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74