START
VÅRT UTBUD
 
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO
Företagsinterna uppdrag
Öppna program
Pilot 1
Pilot 2
Pilot 3
Pilot 4

Företagsinterna uppdrag  • Utveckling av en gemensam ledarskapskultur för ökad effektivitet och funktion inom en specifik enhet, organisation eller koncern.
  • Samträning av personal och enheter vid sammanslagningar eller nya projekt.
  • Införande av en gemensam processkompetens för att snabbt och säkert kunna klara av en planerad organisations- och verksamhetsutveckling.
  • Business Intelligence
  • Målstyrda utvecklingssamtal
  • Attityd- och motivationsutveckling inför pågående och kommande utmaningar.
  • Chefs- och processhandledning.
  • Personbedömningar vid rekryteringar och karriärplanering.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74