START
VÅRT UTBUD
 
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO
Företagsinterna uppdrag
Öppna program
Pilot 1
Pilot 2
Pilot 3
Pilot 4

Pilot 3 (4+1+2 dagar)Det personliga ledarskapet


Av många deltagare uttryckt som "början till ett nytt liv".

Programmet vänder sig till chefer och andra nyckelpersoner som vill utveckla sin verklighetsuppfattning, medvetenhet, fokusering samt förmåga till eftertanke och stressreducering.

Egenskaper som utgör grunden för viktiga beslut och handlingar och som äventyras när stress och belastning är ett faktum.

I kreativa, lugna och mycket speciella miljöer i Italien och England varvar vi individuell perceptionsträning med tid för reflektion, både ensam och i grupp.

Under programmet har du tillgång till exklusiva inventerings-
verktyg som bara ett fåtal har möjlighet att använda.

Detta program saknar motstycke på marknaden.
Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74