START
VÅRT UTBUD
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO

Pilot – Ledarskap och Processkompetens för
2010-talets komplexa och föränderliga situationerAtt förändring kräver anpassning är ingen nyhet. Inte heller att den som är mest rustad att klara förändringar kommer att vara en vinnare. Detta insåg Charles Darwin redan under 1800-talet.

Nej, den stora nyheten är att det krävs helt andra metoder, arbetssätt och rollfunktioner, jämfört med tidigare, för att kunna vara framgångsrik.

Orsaken till detta är vår snabbt föränderliga och komplexa värld med aktörer från jordens alla hörn som på ett eller annat sätt påverkar och utmanar oss i vardagen.

Långsiktig förmåga i en sådan värld ställer nya krav på ledarskap och medarbetarskap med dess gemensamma metoder för verklighets-

 

hantering, samarbete och konflikthantering.

Pilot Konsult AB har sedan 1992 utvecklat chefer, ledare, ledningsteam och andra typer av nyckel-
personer för att klara av 2000-talets krav på funktion.

Vårt mål är att de skall kunna vara högpresterande även i utmanande situationer utan att äventyra hälsa och funktion.

Våra unika hjälpmedel i form av Pilot-modellen® och Hansson-modellen®, har visat sig vara mycket värdefulla i sammanhanget.

Detta har skapat dynamisk stabilitet och lönsamhet för våra kunder.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74