START
VÅRT UTBUD
 
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO
Företagsinterna uppdrag
Öppna program
Pilot 1
Pilot 2
Pilot 3
Pilot 4

Öppna programVåra öppna program genomförs en till två gånger per år. Pilot 1 är basprogrammet som alla börjar med för att senare kunna välja fritt utifrån intresse och behov.

Tillsammans utgör programmen en mycket stark grund för ett professionellt ledarskap och professionellt medarbetarskap.

För att kunna erbjuda nytillkommen personal samma kompetens som deras kollegor fått vid företagsinterna uppdrag, använder vi basprogrammet som ett ”back up-program”.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74