START
VÅRT UTBUD
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO

Ledarskap i svåra situationerPedagogiskt ledarskap, förändringsledarskap, processledarskap, kommunikativt ledarskap och ledarskap under svåra förhållanden.
Listan kan göras lång men kärt barn har många namn och det gäller särskilt ledarskap.

Vad är då skillnaden mellan alla dessa typer av ledarskap? Som vi ser det är det en kvalitetsskillnad. Har man tillräcklig träning och väl fungerande verktyg och metoder så fungerar ledarskapet inom hela registret. Vi har därför valt att specialisera oss på den svåraste nivån. Ledarskap under utmanade och svåra förhållanden.

Att leda företag i förändring och att leda och utveckla medarbetare i förändring, är det svåra ledarskapet.

 

I en komplex och ständigt föränderlig värld arbetar de flesta chefer och ledare med ledarskap under svåra och utmanande förhållanden.
En del är medvetna om detta andra inte. Men få har de rätta verktygen, metoderna och kvaliteterna för att klara av det utan att äventyra funktion och hälsa.

Vi har under en lång rad av år utvecklat unika verktyg och träningsmetoder och processkompetens för ett ledarskap som skall fungera både i vardagliga och svåra situationer.
Denna processkompetens kan fås under företagsinterna förhållanden eller med hjälp av våra olika öppna program med deltagare från olika företag och branscher.

Kontakta oss för mer information.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74