START
VÅRT UTBUD
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO

Förändrings- och utvecklingsprocesserEn nyligen publicerad rapport säger att bara ett fåtal företag och organisationer lyckas med sina förändrings- och utvecklingsprocesser över huvud taget eller inom rimlig tid.

Detta utmanar inte bara förtroendet för chefer och ledare utan äventyrar hela organisationen i form av ökad sårbarheten.

Företag som inte snabbt och säkert kan anpassa sig till kunders och marknaders nya behov och krav, äventyrar inte bara den egna lönsamheten och konkurrenskraften utan även den egna överlevnaden.

Vi möter kunder som inte vet vad de skall göra när omvärlden ändrar sig och marknaden ställer nya krav på funktion.

 

Vi möter också kunder som vet vad men inte hur man gör för att bygga och utveckla sin organisation och sina medarbetare så att de kan anpassa sig utifrån nya behov och nya krav.

I båda fallen behöver de komplettera sin processkompetens från våra tre olika specialområden så att de med hjälp av våra verktyg och metoder kan klara av sina nutida och framtida förändrings- och anpassningskrav på egen hand.

Vi får förändringar att fungera snabbt och säkert.

Kontakta oss så beskriver vi varför vi lyckas där andra misslyckas.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74