START
VÅRT UTBUD
OM PILOT KONSULT
KONTAKTINFO

Business Intelligence SystemI en global, komplex och instabil värld där förändringstakten är hög och konkurrensen utmanande, kommer förändringar ofta oväntat och oönskat.

Förändrade förutsättningar kräver snabb anpassning till nya förhållanden. Snabb anpassning kräver i sin tur tidig förvarning för att upptäcka hot och möjligheter i tid.
Detta skapas med hjälp av Business Intelligence System (BIS)

BIS är ett system och ett arbetssätt som skall ge rätt information i tid till rätt personer och som skall göra omvärlden mer begriplig.

BIS är ett viktigt stödsystem för att kunna leda i förändring.

 

Den som har informationsövertag och analysförmåga har ett stort försprång gentemot konkurrenterna. ”Den förberedde vinner”.

Att arbeta med BI-processen är till 25% av teknisk karaktär (inhämtning av råvaran information) resterande 75% består av en pedagogisk- och psykologiskprocess, där verkligheten skall avtecknas, analyseras och hanteras med hjälp av konsekvenser, planer och strategier.

Pilot Konsult har unika och effektiva verktyg, metoder och arbetssätt för att skapa verklig processkompetens hos företagets chefer och ledningsgrupp för BIS.

Låter detta intressant kontakta oss så berättar vi mera.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74