START
VÅRT UTBUD
OM PILOT KONSULT
 
KONTAKTINFO
Ian Birch
Margareta Hjelmqvist
Sten-Åke Hansson

Sten-Åke Hansson

   Pilothandledare   Min utbildning och erfarenhet:
Har under lång tid varit verksam som chef och ledare inom olika organisationer, mestadels i Sverige men även utomlands.

Är beteendevetare, religionsvetare och samhällsvetare och denna kombination har inneburit många spännande uppdrag som organisations- och ledarskapskonsult, nationellt och internationellt.

Fick också möjlighet att under några år forska på ledarskap under komplexa och svåra situationer, där vi utvecklade unik kunskap och unika metoder, för att kunna förstärka chefer, ledare och organisationer, när det vanliga blir det ovanliga.

På den teoretiska sidan har jag magisterexamen i mina specialämnen från Göteborgs Universitet. Jag har också en yrkesofficersexamen från försvaret, där jag arbetat inom olika specialenheter.

1992 startade jag Pilot Konsult AB och har sedan dess varit aktiv inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn, med uppdrag inom och utom vårt lands gränser.

Vad jag gillar och är bra på: Gillar att påverka, utveckla och understödja människor och organisationer.

Pilot Konsult AB  |  Borås Gitarrgatan 12, 504 72 Borås • Tel: 070-518 20 74